Hos virksomheden PBJ, der leverer HR og lønløsninger, har mangfoldighed og inklusion været en naturlig del af kulturen i mange år. Forskelle skaber nemlig stolthed og rummelighed i organisationen.

PBJ er beliggende i Aarhus og Brøndby, og er en af Danmarks førende leverandører af HR- og lønløsninger. De er samtidig et godt eksempel på, at mangfoldighed og rummelighed ikke kun er noget som hører hjemme på de allerstørste arbejdspladser.

ann

Ann Langballe Madsen

”Vi har et bredt syn på den måde, vi ansætter og fastholder vores medarbejdere på”, fortæller Ann Langballe Madsen, organisations- & kommunikationschef hos PBJ.

”Vi ser ikke forskellighed og marginale grupper som noget farligt, men vi omfavner i stedet de muligheder der opstår, når vi ikke kun ansætter ud fra et homogent mønster eller fast definerede parametre. Her gør det ingen forskel, om medarbejderen hedder Muhammed eller Jens, er 19 år eller 67 år, og om det er arbejde på fuld tid eller ansættelse i fleksjob. Så længe han eller hun er dygtig og har ambitioner, så er det en interessant kandidat for PBJ”, siger Ann Langballe Madsen.

Mangfoldighed er en naturlig del
PBJ har aldrig truffet en bevidst beslutning om at være en mangfoldig virksomhed. Man har ikke nedfældet formelle politikker eller handlingsplaner.

”Mangfoldighed er en naturlig del af PBJ, og har sådan set levet i organisationen, siden vi ansatte vores ungarske udvikler Agnes tilbage i 1998. Siden da er det gået slag i slag, og lige nu har vi 8 nationaliteter ansat og desuden 3 i fleksjob og 6 medarbejdere, der er over 65. Det er ud af en samlet medarbejderskare på 66”, konstaterer Ann, der også fortæller, at PBJ har stort fokus på at fastholde medarbejderne i jobbet og vise forståelse for private anliggender:

”Vi siger ikke bare farvel til medarbejdere, fordi de har 120 sygedage. Vi forsøger at anskue medarbejderen ud fra et langt bredere perspektiv og gør alt, hvad vi kan, for at støtte den enkelte i at fastholde sit job”.

”På sin vis kan man sige, at vi lever mangfoldigheden, og det er for mig langt mere værdifuldt. Det får en bredere værdi, end hvis vi udelukkende søgte marginale forskelle”.

Stolte over forskelligheden
Ann Langballe Madsen mener ikke, at PBJ gør noget ekstraordinært for at inkludere alle medarbejdere og få forskellighederne til at mødes. Og så alligevel.

”Vi har fået lavet sprogbannere, der hænger i vores lokaler i både Brøndby og Aarhus, fordi vi gerne vil hylde de forskellige nationaliteter, der er repræsenteret i PBJ. Hvert banner er dedikeret det enkelte land, og her er vores grundholdninger oversat til medarbejderens modersmål. Netop nu har vi 8 forskellige bannere hængende, der repræsenterer Danmark, Sverige, Polen, Ungarn, Litauen, Spanien, Kina og Iran”, fortæller Ann. Og bannerne vækker opsigt:

”Vi har rigtig mange gæster i huset til kundemøder, erfamøder, kurser og netværksmøder, og bannerne bliver ofte et samtaleemne. Jeg er også sikker på, at de skaber stolthed blandt de ansatte, fordi de fortæller noget om PBJ som virksomhed og om os som medarbejdere i PBJ”, siger Ann.

I PBJ er organisationssproget dansk, og det er derfor også et krav, at udenlandske medarbejdere kan tale flydende dansk, men ikke nødvendigvis fra ansættelsestidspunktet:

”Om nødvendigt tilbyder vi vores medarbejdere danskundervisning, og det har vi kun positive erfaringer med”.

Selv om mangfoldighed ikke er noget PBJ hverken måler eller gør op i kroner og øre, så er der ingen tvivl om, at virksomheden får glæde af forskellighederne.

”Mangfoldighed har altid været en naturlig del af vores kultur, og det er ikke noget vi måler på. Vi ved bare, at det føles godt. Og når vi er glade for at gå på arbejde, så er vi alt andet lige mere produktive. På den måde tror jeg på, at det har en positiv indvirkning på bundlinjen”, afslutter Ann Langballe Madsen.

PBJ har lige nu 8 forskellige bannere, der beskriver virksomhedens grundholdninger på medarbejdernes modersmål. Her er det IT-udvikler Abbas Sadeghi, der oprindeligt er fra Iran.