Hos televirksomheden TDC arbejder man bredt med mangfoldighed, og det gør man både fordi det giver bedre resultater, og fordi man ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar.

TDC er en af de store danske virksomheder som arbejder fokuseret med mangfoldighed og rummelighed på arbejdspladsen, og et af budskaberne er, at mangfoldighed handler om alt det der gør os forskellige fra hinanden.

”For TDC er mangfoldighed lig med forskellighed, både hvad angår baggrund, køn, fysisk og psykisk arbejdskapacitet, race, nationalitet og meget andet. Det er alt for snævert kun at se på køn, som der ofte fokuseres på i debatten”, forklarer Miriam Igelsø Hvidt, koncern HR-direktør hos TDC.

Når TDC vælger at arbejde fokuseret med mangfoldighed, så skyldes det flere forskellige ting:

”Vi arbejder med det her, fordi vi tror på, at mangfoldighed blandt ledelse og medarbejdere giver bedre resultater, da man får mange flere facetter repræsenteret som baggrund for sine beslutninger. Vi er en stor virksomhed, hvis kunder er mangfoldige, så vi bestræber os på at afspejle samfundet og vores kunder”, fortæller Miriam Igelsø Hvidt og fortsætter:

”Vi har jo også et samfundsmæssigt ansvar for blandt andet at bidrage til, at mennesker der har svært ved at passe et job på almindelige vilkår, kan få muligheden for at arbejde”.

miriamigelsøhvidt

Miriam Igelsø Hvidt er HR-direktør hos TDC.

Mangfoldigheden i praksis
TDC’s mangfoldighedsindsatser omfatter for eksempel et flerårigt samarbejde med Specialisterne – en virksomhed der arbejder for at få mennesker med autisme/spektrumforstyrrelser til at fungere på en normal arbejdsplads med deres særlige kompetencer.

Desuden har man en række medarbejdere ansat i fleksjob, ligesom der også fortsat er fokus på kvinderne.

”Vi har konkrete måltal for kvinder i ledelse, og vi arbejder målrettet med at få kvindelige talenter udviklet til at blive ledere”, forklarer Miriam Igelsø Hvidt, der afslutningsvis også understreger, at det i bund og grund handler om de bedst mulige ledelseskompetencer:

”Vi har en tro på, at vores beslutninger bliver bedre, hvis der kommer input fra forskellige ledere og medarbejdere. Helt konkret har vi også indikation på, at kvindelige ledere har en højere medarbejdertilfredshed end deres mandlige kolleger”, afslutter Miriam Igelsø Hvidt.