Erhvervshuset er et af kommunens tiltag for at skabe bedre forhold for hovedstadens erhvervsliv, som ellers har været hæmmet af kommunens administration og bureaukrati. Huset hjælper virksomhederne direkte videre til sagsbehandlere i alle forvaltninger og guider til digital selvbetjening.

Tre ruter til mangfoldighed
I 2015 fremkom Erhvervscenteret med rapporten ’Tre ruter til strategisk mangfoldighed’; en guide, som skal hjælpe virksomheder til øget vækst ved at inddrage mangfoldighed som strategisk værktøj.

Janus Krarup

Janus Krarup

Rute 1 er ’match af markedet’, hvor mangfoldighed handler om at matche virksomhedens marked og primære målgruppe med medarbejdersammensætningen. Formålet er, at mangfoldige teams kender kundens behov, hvilket øger omsætningen og udvikler markedsandelene.

Rute 2 handler om at ’intensivere innovationen’. Inden for innovation ses mangfoldighed i et vidensperspektiv. Det handler om at have mangfoldig viden, og derfor forskellige perspektiver, repræsenteret. Formålet er, at mangfoldige teams øger chancen for at implementere nye idéer og løse komplekse problemstillinger.

Rute 3 er at styrke CSR-indsatsen. Mangfoldighed betyder i dette perspektiv, at virksomheden ønsker at udvise socialt ansvar i forhold til ligebehandling og inklusion. Det medfører, at mangfoldighed styrker den sociale ansvarlighed, og mangfoldige grupper træffer bedre og samfundsmæssigt ansvarlige beslutninger.

Forankret i forskellighed
Erhvervschef Jonas Krarup fortæller, at baggrunden for udarbejdelsen af rapporten var at vise virksomheder, at brugen af mangfoldighed som strategisk værktøj øger innovationen, skaber nye markeder og forbedrer den sociale ansvarlighed i virksomheden. Mangfoldighed er dermed et godt forretningsanliggende for den enkelte virksomhed og et vækstpotentiale for hele København. Overordnet set handler det om fire ting:

1) Forskning viser, at mangfoldige teams præsterer bedre end mere homogene grupper.

2) Forskellige kundegrupper forventer forskellige former for service. Det kan et mere mangfoldigt team tilbyde, da de enkelte medarbejdere afspejler kunderne og det omkringliggende samfund.

3) Nye markeder og kundekredse, der kræver specifikke kompetencer i virksomheden. Det er for eksempel landespecifik viden, såsom om lokale lovgivninger og procedurer, adgang til større netværk og nye kundesegmenter.

4) Der skabes bedre trivsel i og med, at mangfoldighed bidrager til et spændende, dynamisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det medfører en bedre trivsel med større engagement og rum til at sætte særlige kompetencer i spil.

Når den enkelte virksomhed vækster, betyder det også en vækst i byen. Det viser sig i færre ledige, øget forbrug (både i forhold til virksomhedens og medarbejdernes forbrug, hvilket betyder større indtjening i andre virksomheder) og et signal til andre virksomheder om, at vi i København kan opfylde deres behov for arbejdskraft.

Er selv mangfoldige
Ved intern rekruttering sigter Erhvervshuset selv efter, at ansættelsesudvalget er nogenlunde mangfoldigt, når de rekrutterer. Der er fokus på, at der i deres stillingsopslag formuleres og opfordres til, at alle kan søge. Og sådan er det gennemgående for hele Københavns Kommune. I alle jobopslag står der som minimum: ’Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.’

Derudover er Erhvervshuset en meget rummelig arbejdsplads, når det kommer til brugen af forskellige tilskudsordninger. Lige nu har de blandt andet en fleksjobber ansat, som tidligere har været arkitekt, men efter en sygemelding med stress gerne vil skifte spor og arbejde med mere administrative opgaver. Hun er der 10 timer ugen og er stille og roligt ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet i det tempo, hun nu kan. Den måde, hun griber opgaverne an på, er en anden end, hvis de havde en ansat, som kom med en traditionel kontoruddannelse og på den vis, giver det dem nogle andre vinkler på de opgaver, der skal løses.

Så det lykkes langt hen ad vejen, når det kommer til at være en mangfoldig arbejdsplads. Til deres årlige sommerfest, fortæller Janus, sad han blandt andet til bords med folk fra Pakistan, Makedonien, Albanien, Tyrkiet, Marokko, Kina, Tjekkiet og Svendborg. For Erhvervshuset betyder det, at de selv er mangfoldige, at de kan skræddersy rådgivning til virksomheder og ledige på mange sprog. Rådgivningen foregår blandt andet på arabisk, persisk, fransk, kroatisk, kinesisk eller russisk, for blot at nævne nogle af dem. Det gør også, at de kan se på kandidaters kompetencer med mangfoldige øjne.

Skrevet af Kikki Nellemann Lauritzen 2015, Jobindex A/S