Mangfoldighed på arbejdspladsen

På Forskelle gør Forskel ønsker vi at synliggøre mangfoldighed som den styrke, det er – både på arbejdspladsen og i Danmark generelt. Vi håber, vi kan inspirere dig til at bruge dine unikke egenskaber aktivt, når du søger job.

Sæt dine unikke styrker i spil
Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du kan bruge det, der gør dig speciel i en jobsøgningsproces. Det kan være lige fra, hvordan du skriver dit CV og din ansøgning til, hvad du kan lægge vægt på under jobsamtalen. Ligeledes er der råd om, hvordan du bedst kan bruge dine evner, når du starter på en ny arbejdsplads.

Mød vores frontløbere
Du kan også møde vores frontløbere. De er alle individer med spændende historier, og du kan læse deres beretninger om, hvordan de gør en forskel, på deres arbejdsplads. Måske kan de inspirere dig, til at opdage, hvordan du kan bidrage med dine særlige styrker og kompetencer.

Mød virksomhederne
Du kan også lære mere om danske arbejdspladser, der har fokus på mangfoldighed. De fortæller helt konkret om, hvordan man skal sætte mangfoldigheden i spil og udnytte det faktum, at alle mennesker er forskellige. For forskellighed er nemlig ofte lig med nytænkning, og nytænkning er lig med flere penge på bundlinjen.

Artikler
Blandt vores artikler, kan du læse, hvad der rører sig inden for temaet ’mangfoldighed’.