I juni måned 2015, modtog vi en email fra Ditte Broens som er hørehæmmet. Hun fortalte om sine frustrationer over den manglende åbenhed og viden, der er hos virksomheder, når det kommer til at ansætte hørehæmmede. Hun mente, at virksomhederne har en tendens til at styre udenom denne gruppe af samfundet, når der skal rekrutteres til nye stillinger netop på grund af en manglende åbenhed. Jeg har derfor interviewet Ditte om, hvilke forskelle hun mener, at især hørehæmmede kan byde ind med på en arbejdsplads. I denne sammenhæng har jeg også kontaktet Holger Jensen, chef for Job- og Udviklingscenteret Castberggård som tilbyder forløb for døve og personer med høretab, hvor Ditte selv har været på kursus.

Evnen til at holde fokus
Ifølge Holger er der store fordele ved at ansætte hørehæmmede: ”Hørehæmmede har en evne til at holde fokus i en samtale og arbejde struktureret og koncentreret. Det er ofte nødvendigt for dem, for at de kan lukke al støjen ude og følge med i det arbejde, de er i gang med. Vi havde en deltager som fortalte, at han generelt bidrog til en bedre kommunikation på møder. På grund af ham blev dagsordner til møderne sendt ud flere dage i forvejen, og efterfølgende fik alle tilsendt grundige referater. Arbejdspladsen havde derfor fået en bedre mødekultur. Alt sammen til glæde for alle stedets medarbejdere.”

Ditte Broens

Ditte Broens

Det er noget. Ditte kan nikke genkendende til. For at gøre møderne mere overskuelige og undgå larm, blev hun meget hurtigt ordstyrer på møderne, på en af hendes tidligere arbejdspladser. Alle kom dermed til orde og ikke talte i munden på hinanden. På samme måde er hun også enig med Holger i, at hun arbejder meget fokuseret og koncentreret:

”Jeg har gennemgående en tendens til at dedikere mig 120 procent på min arbejdsplads, fordi det netop er så svært for hørehæmmede at få og fastholde et job. Derfor kan jeg heller ikke forstå, når folk er aktive på Facebook, mens de arbejder – de er jo på arbejde!”

Den manglende viden om tilskud
Jeg spørger Ditte, hvad hun mener grunden er til, at virksomheder fravælger, at ansætte hørehæmmede: Der er klart den manglende viden om, hvad hørehæmmede kan bidrage med. Først og fremmest tror jeg, at mange virksomheder ser udgifter hængende over hovedet på mig, når jeg sidder til jobsamtalen. Men de kender slet ikke de tilskud der hvis de ansætter mig. Der er jo en masse, individuelt tilpassede arbejdsredskaber, til fastholdelse af handikappede.”

Ditte fortæller om muligheden for, at virksomheden kan bruge henholdsvis § 56, som er refusion fra første sygedag til arbejdsgiveren og § 112, hvor kommunen yder støtte til indkøb af kropsbårne hjælpemidler. (Se for yderligere forklaring i faktaboksen nedenfor). Som døv eller hørehæmmet er det også muligt at ’købe en medarbejder fri, hvor det offentlige aflønner en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge som for eksempel kan hjælpe med praktisk assistance såsom til at tage telefonen.

Jeg spørger Ditte om, hvad hun mener, at arbejdspladser går glip af, hvis de undlader at ansætte hørehæmmende: ”Hvis forholdene er i orden, går de glip af en stabil medarbejder. Et eksempel er, da jeg var hos Udlændingestyrelsen. Her havde jeg i løbet af en periode på otte måneder kun fire fraværsdage – de to af dem var i opsigelsesperioden.”

Hvad er en § 56
Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at du kan få en del sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær. Du har også mulighed for at få en aftale, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.Hvad er en § 112
Kommunen yder støtte til indkøb af kropsbårne hjælpemidler som for eksempel ortopædisk fodtøj eller kompressionsstrømper. Det er også muligt at låne tekniske hjælpemidler. Det kan være en rollator, en kørestol eller eksempelvis en badetaburet.
Du bør være opmærksom på, at tekniske hjælpemidler udelukkende udlånes, idet kommunen i høj grad søger at genbruge dem.

 

Kilder: PatienthåndbogenHjælpemiddelcenderetJobcenteret