Hvad er mangfoldighed?

Mangfoldighed er et begreb som kan være svært at favne, da betydningen kan være meget udefinerbar. Det omfatter ord som accept og respekt. Det betyder det at forstå, at hvert enkelte individ er unikt og at anerkende de individuelle forskelle, som vi har fra hinanden. Disse kan være etnisk oprindelse, køn, seksuel orientering, alder, fysiske og psykiske tilstande, religiøs overbevisning, politisk orientering, uddannelse, ideologier, værdier og meget mere. Kombinationen af disse faktorer er, hvad der gør os til unikke individer.

Mangfoldighed er blevet et buzzword i virksomhedsøjemed, for man har forstået, at mangfoldighedsledelse kan betale sid på bundlinjen. Det er lig med innovation, øget kvalitet, øget samarbejde med samarbejdspartnere og tættere kontakt til kunderne. Det skyldes den synergi som opstår imellem de ansatte, hvis virksomheden formår at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor mangfoldighed kan blomstre. Kan der skabes en større arbejdsglæde, hæves produktiviteten og kreativiteten. Her handler det både om, at man fra virksomhedens side og kollegaerne imellem, er i stand til at forstå hinanden og favne forskellene. Det handler om simpel tolerance og at se potentialet i hinandens forskelligheder.

Mangfoldighed er også en dynamisk størrelse, idet den kontinuerligt ændrer sig sammen med uviklingen i samfundet. Det er vigtigt at virksomhederne er på forkant med markedets udvikling, hvorfor det også er favorabelt at investere i de ansatte og dermed også den kulturelle kreativitet i virksomheden. Her er det fordelagtigt at den sørger for at videreuddannede de ansatte, så de er opdaterede og kan formidle deres viden i nye sammenhænge og det er noget man som ansat også selv skal være opmærksom på bliver gjort.

Alt i alt er mangfoldighed en størrelse som ikke kan købes på tube og det som gør det spændende at være menneske.