Forskelle gør Forskel

Hos StepStone og Jobindex har vi altid haft en klar holdning til mangfoldighed på arbejdspladsen. Her skal være plads til vores indbyrdes forskelligheder. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at en mangfoldig medarbejdersammensætning øger kreativiteten, innovationen og bundlinjen betydeligt og er med til at styrke Jobindex og StepStone som virksomhed.

Når vi rekrutterer nye medarbejdere, handler det naturligvis om kompetencer, men det handler i høj grad også om personlighed og værdier, der skal matche. Det er vigtigt, at vi ikke er spejlbilleder af hinanden, for der ligger en værdiskabende dynamik i vores forskelligheder. To ens hoveder tænker uden tvivl godt – men to forskellige hoveder kan samlet komme op med helt unikke løsninger og idéer.

Med initiativet ”Forskelle Gør Forskel” håber vi helt oprigtigt, at Jobindex og StepStone kan være med til at gøre en forskel i Danmark. Som formidler af job indtager vi en helt særlig rolle, hvor vi hver dag hjælper virksomheder med at rekruttere de bedste medarbejdere, og samtidig er vi med til at hjælpe mennesker ind i det rigtige job. Vores centrale funktion som bindeled mellem arbejdsgiver og arbejdstager gør det oplagt, at vi også er med til at sætte fokus på ’mangfoldighed’ som et vigtigt område med stort potentiale.

Vi er sikre på, at de danske arbejdspladser har meget at vinde ved at fokusere på forskellighed. Erfaringerne fra de virksomheder der allerede i dag arbejder målrettet med mangfoldighedsledelse og inklusion viser tydeligt, at det betaler sig, hvad enten vi taler innovation, virksomhedskultur, medarbejdertilfredshed, employer branding eller bundlinje.

Og så mener vi faktisk også, at det at skabe rum til forskellighed, sikre ligestilling og give mennesker plads til at være sig selv, er det eneste rigtige at gøre. At det så har en masse positive effekter samtidig, det er jo bare fantastisk.

Kaare Danielsen, Administrerende direktør, Jobindex