Video: Mangfoldige arbejdspladser #1

Både i Danmark og i udlandet er mangfoldighed ved at blive en integreret del af virksomhedernes DNA og kultur, og det er ikke uden grund. Her kan du se et par eksempler fra Microsoft og Tryg, hvor forskelle gør forskel.

Af |18/11/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Video: Mangfoldige arbejdspladser #1

Apple’s CEO: Ligestilling på jobbet er god forretning

Tim Cook, CEO for Apple Inc, forklarer i et indlæg i The Wall Street Journal, hvorfor det er vigtigt, at man fra politisk side sikrer ligestilling og inklusion af LGBT-personer i erhvervslivet. Mennesker der er trygge ved at være sig selv er nemlig også langt bedre medarbejdere.

“Længe inden jeg blev CEO hos Apple, blev jeg opmærksom på et helt grundlæggende faktum: Mennesker er langt mere villige til at give af sig selv, når de oplever, at de bliver fuldt ud anerkendt og inkluderet”.

Sådan starter Tim Cook’s indlæg i The Wall Street Journal, hvor han opfordrer det amerikanske senat til at sikre, at også LGBT-personer bliver inkluderet i antidiskriminationslovgivningen.

“Hos Apple forsøger vi at sikre, at mennesker forstår, at de ikke behøver træde ind ad døren som andre den dem, de er. Vi er dedikerede til at skabe et trygt og imødekommende arbejdsmiljø for alle, uanset etnicitet, køn, nationalitet og seksuel orientering”, fortsætter Tim Cook, der også understreger, at det er det eneste rigtige at gøre:

“Som vi ser det, så handler inklusion af forskelligheder om værdighed og basale menneskerettigheder. Det viser sig så oven i købet at være et stort plus for den kreativitet der driver vores forretning. Vi har konstateret, at når mennesker bliver værdsat for dem de er, så har de både selvtilliden og roen til at yde deres livs bedste arbejdsindsats”.

Apple’s egen antidiskriminationspolitik forbyder forskelsbehandling af homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede ansatte, men den amerikanske lovgivning på arbejdsmarkedsområdet omfatter endnu ikke diskrimination af LGBT-personer. Det håber Tim Cook at kunne være med til at få ændret på.

“Hvis vores kolleger ikke kan være sig selv på jobbet, så kan de i hvert fald slet ikke være de bedste udgaver af sig selv. Når det sker, så […]

Af |05/11/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Apple’s CEO: Ligestilling på jobbet er god forretning

Ældre frasorteres til jobsamtalen

En ny undersøgelse fra HK viser, at aldersdiskrimination stadig forekommer, når virksomheder skal ansætte nye medarbejdere. HK’s medlemmer over 50 kommer ikke nær så ofte til jobsamtale som de yngre.

Jobsøgende over 50 oplever oftere at blive frasorteret af arbejdsgivere og ikke indkaldt til samtale, end tilfældet er for de yngre ledige. Det viser en undersøgelse foretaget af HK blandt deres ledige medlemmer.

Selv om der ikke er nogen forskel på mængden af jobansøgninger i de forskellige aldersgrupper, så er der markant forskel på, hvor mange jobsamtaler det munder ud i for de forskellige aldersgrupper. 2 ud af 3 i aldersgruppen 20 – 49 har været til en eller flere jobsamtaler i løbet af de seneste 12 måneder, mens kun omkring halvdelen af de +50-årige har været til samtale, og i aldersgruppen +60 er det bare hver tredje, som er blevet indkaldt til et jobinterview i det seneste år.

“Der sker en helt urimelig og uacceptabel behandling af jobsøgere over 50. Desværre er det jo ikke nyt, at ældre ledige har sværere ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet igen, hvis de først mister jobbet”, siger Mette Kindberg, næstformand i HK, der samtidig opfordrer regeringen til at kigge dybt i værktøjskassen og imødekomme problematikken genne blandt andet forlængelse af dagpengeretten.

 

Af |24/10/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Ældre frasorteres til jobsamtalen

Diskriminationen SKAL bekæmpes

Fra politisk side lancerer man nu en ny anti-diskriminationsenhed der skal mindske diskrimination af nydanskere og styrke den etniske ligebehandling. Det er positivt og nødvendigt, og noget som i høj grad også vedkommer arbejdsmarkedet.

Af Bettina Ravn, Adm. Direktør, StepStone

For nylig kunne man læse, at social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen nu lancerer en anti-diskriminationsenhed, som skal beskæftige sig med etnisk diskrimination og etnisk ligebehandling både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.

”Diskrimination er en væsentlig barriere for integration, og det er alarmerende, at 48 procent af flygtninge og indvandrere oplever at være blevet diskrimineret inden for det sidste år. Alle borgere i Danmark har krav på at nyde de samme basale rettigheder, og vi skal derfor forhindre forskelsbehandling på grund af etnicitet, uanset om den forekommer på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet, i nattelivet eller hvilket som helst andet sted i samfundslivet”, skriver Annette Vilhelmsen i en pressemeddelelse.

Diskrimination er aldrig acceptabelt, uanset hvor det finder sted og hvilken gruppe der rammes af det. Når man fra politisk side vælger at tage fat om problemet i forhold til nydanskere, så er det noget, som også erhvervslivet bør bifalde.

StepStone gennemførte i august en mangfoldighedsundersøgelse der blandt andet viste, at næsten hver fjerde har oplevet at føle sig ekskluderet på arbejdspladsen. Årsagerne var meget forskellige, men en af de ting der går igen i rigtig mange af de kommentarer vi har fået ind, var netop diskrimination og eksklusion på grund af etnicitet.

Menneskeligt set, så er det både nedslående og fuldstændig uacceptabelt, og i forhold til arbejdsmarkedet og produktiviteten ude i virksomhederne, så er der flere grunde til at man som arbejdsplads bør tage et ansvar her, og aktivt være med til at sikre ligebehandling og inklusion af alle medarbejdere i virksomheden.

Når mennesker […]

Af |16/10/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Diskriminationen SKAL bekæmpes
  • Undersøgelse: Mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere

Undersøgelse: Mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere

I sensommeren 2013 gennemførte StepStone en undersøgelse om mangfoldighed, hvor vi blandt andet spurgte vores kandidater, hvad det betyder for dem, at deres arbejdsplads er mangfoldig.

StepStones mangfoldighedsundersøgelse fra sommeren 2013 viser tydeligt, at mangfoldighed og inklusion er en vigtig faktor, når kandidater skal finde den helt rigtige arbejdsplads. Resultaterne er baseret på mere end 2.000 besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 – 50, ligeligt fordelt på køn.

Af de kandidater der lige nu er i arbejde vurderer næsten halvdelen (47 %), at deres nuværende arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende, og 60 % har angivet, at det er enten ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handikap.

Resultaterne viser også, at mangfoldighed spiller en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering og tiltrækning af medarbejdere. Kun 7 % mener ikke, at en mangfoldig personalepolitik er vigtig, når man skal finde sin næste arbejdsgiver. Det er altså et område som virksomheder med fordel kan fokusere på, når vi taler Employer Branding og tiltrækning af talenter.

 

Noget der virkelig har overrasket os er, at mere end 22 % har oplevet på egen krop, at en arbejdsplads har ageret uheldigt og ikke-inkluderende over for dem. Årsagerne spænder lige fra dårlig ledelse til mobning og diskrimination, og så er der rigtig mange der har oplevet forskelsbehandling på grund af alderen.
Vi gav også de medvirkende i undersøgelsen mulighed for at fortælle os, hvorfor det er vigtigt for dem at arbejde på en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, og her kommer nogle af de kommentarer, vi har fået.

Blandt de 22 % der har oplevet, at deres arbejdsplads har optrådt ikke-inkluderende overfor dem, har vi spurgt ind til de konkrete oplevelser, og her kommer et udpluk:

Sluk for autopiloten når I rekrutterer!

Forskelle er godt, og mangfoldighed skaber værdi. Det hører jeg ude i virksomhederne, når jeg er ude som ledelseskonsulent. Det kan de fleste nikke ja til, men vi er nødt til at være enige om, hvad ordene betyder.

Når man siger ’mangfoldighed’, tænker de fleste på noget med medarbejdernes etniske baggrund, og måske også på køn, alder og seksuel orientering. Men hvis vi skal tale om det der skaber værdi på arbejdspladserne, skal vi tænke bredere end disse grundlæggende personlige kendetegn. Så skal vi have uddannelse, erfaringer, jobfunktion og måske geografisk baggrund med, og hertil kommer medarbejdernes personlige kompetencer som for eksempel samarbejdsevner, åbenhed, grundighed, initiativ og kommunikationsstil.

Når vi tænker forskelle så bredt, bliver det tydeligt, at alle mennesker er en unik kombination af forskellige baggrunde, fagligheder og kompetencer, og at de alle kan være relevante forskelle der skal sættes i spil for at skabe værdi for virksomheden.

Forskelle indeholder både et problematisk potentiale for misforståelser, konflikter og manglende videndeling. Og samtidig indeholder de et positivt potentiale for nytænkning, synergi og forretningsudvikling. Når vi har en positiv holdning til forskelle, så er det vigtigt at erkende begge sider, og vide at der både skal bygges bro, og at de skal bringes aktivt i spil.

En virksomhed der ønsker at bruge forskellenes positive potentiale skal, blandt andet, udvikle deres rekrutteringspraksis, så de får fat på nye slags talenter. Hvis man rekrutterer, som man altid har gjort, får man de medarbejdere, man plejer at få, og som man sikkert allerede har mange af i virksomheden.
Problemet er, at dem der rekrutterer, måske kører på autopilot uden selv at vide det. Vi mennesker er nemlig ikke helt så rationelle, som vi selv gerne vil tro. Mange af vores handlinger og tanker […]

Af |30/09/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Sluk for autopiloten når I rekrutterer!

Fokusér på LGBT på arbejdspladsen

LGBT-inklusion på arbejdspladsen er emnet i en pressemeddelelse modtaget umiddelbart efter Copenhagen Pride 2013 i slutningen af august fra Q-Factor. Q-Factor er en forening, som arbejder for ligestilling og inklusion på arbejdspladsen med fokus på lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer).

PRESSEMEDDELELSE: Efter en festlig pride weekend i København er fokus blevet stillet skarpt på LGBT (lesbian, gay bisexual, transgender) anliggender. Den fornyede opmærksomhed på diskrimination og LGBT-medarbejdere, der ikke er sprunget ud, giver en påmindelse om, at der stadig er mere at arbejde for. Den kommende Nordic LGBT Inclusion Workshop, der afholdes 20. september i København, vil samle nordiske virksomheder og organisationer for at komme med løsninger på, hvordan LGBT-inklusion tages skridtet videre fra en arbejdspladspolitik til reel handling og ændring af arbejdspladsens kultur.

Copenhagen Pride er en periode, hvor LGBT-kulturen i Danmark bliver fejret, men mandag morgen gik en tredjedel af alle LGBT-medarbejderne tilbage i skabet, da de mødte på arbejde. Da fokus bliver stillet skarpt på medarbejdere i skabet efter “LGBT på arbejdspladsen” konferencen hos Nykredit i fredags i forbindelse med Pride Week, er det på tide at gå fra diskussion til implementering.

Business Case
Det momentum, der skabes af en større virksomheds opbakning omkring LGBT-inklusion på arbejdspladsen, kan drive Danmark frem til at være den nye frontfigur i Skandinavien, når det kommer til inkluderende og åbensindede arbejdspladser. Q-Factors undersøgelsesresultater fra 2011 viser, at åbne LGBT-medarbejdere er mere produktive på arbejdet, samtidig med at de er mere loyale over for deres arbejdsgiver, når de sammenlignes med deres kolleger, der ikke er sprunget ud. LGBT-mangfoldighed bliver en stærkere og stærkere business case, mens virksomheder leder efter mangfoldige teams for at kunne løse deres udfordringer med forskellige perspektiver. I de tider, hvor virksomheder er nødt til […]

Af |27/08/2013|Artiker|Kommentarer lukket til Fokusér på LGBT på arbejdspladsen