I sensommeren 2013 gennemførte StepStone en undersøgelse om mangfoldighed, hvor vi blandt andet spurgte vores kandidater, hvad det betyder for dem, at deres arbejdsplads er mangfoldig.
Undersøgelse: Mangfoldighed er vigtigt for dine medarbejdere
StepStones mangfoldighedsundersøgelse fra sommeren 2013 viser tydeligt, at mangfoldighed og inklusion er en vigtig faktor, når kandidater skal finde den helt rigtige arbejdsplads. Resultaterne er baseret på mere end 2.000 besvarelser fra kandidater primært i aldersgruppen 30 – 50, ligeligt fordelt på køn.

Af de kandidater der lige nu er i arbejde vurderer næsten halvdelen (47 %), at deres nuværende arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende, og 60 % har angivet, at det er enten ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle uanset nationalitet, religion, seksualitet, køn og handikap.

Resultaterne viser også, at mangfoldighed spiller en vigtig rolle i forbindelse med rekruttering og tiltrækning af medarbejdere. Kun 7 % mener ikke, at en mangfoldig personalepolitik er vigtig, når man skal finde sin næste arbejdsgiver. Det er altså et område som virksomheder med fordel kan fokusere på, når vi taler Employer Branding og tiltrækning af talenter.

0%
mener, at deres nuværende arbejdsplads er mangfoldig og inkluderende over for alle.
0%
har angivet, at det er enten ’meget vigtigt’ eller ’vigtigt’, at deres arbejdsplads er inkluderende overfor alle.
0%
mener ikke, at en mangfoldig personalepolitik er vigtig, når man skal finde sin næste arbejdsgiver.

 

Noget der virkelig har overrasket os er, at mere end 22 % har oplevet på egen krop, at en arbejdsplads har ageret uheldigt og ikke-inkluderende over for dem. Årsagerne spænder lige fra dårlig ledelse til mobning og diskrimination, og så er der rigtig mange der har oplevet forskelsbehandling på grund af alderen.

Vi gav også de medvirkende i undersøgelsen mulighed for at fortælle os, hvorfor det er vigtigt for dem at arbejde på en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, og her kommer nogle af de kommentarer, vi har fået.

 • Fordi det er det der gør arbejdspladsen spændende, og man får mange indfaldsvinkler på problemstillingerne, da mangfoldigheden giver styrke.
 • Samfundsmæssigt er det vigtigt, at danske virksomheder rummer forskelligheden, for det giver bedre bundlinje.
 • Jo flere forskellige typer mennesker der er på en arbejdsplads, jo flere idéer og forskellige vinkler.
 • Jeg keder mig selv ihjel i et alt for homogent miljø.
 • Det giver en bedre opgaveløsning, når vi er forskellige.
 • Plads til mangfoldighed er noget grundlæggende i et civiliseret samfund og en kilde til innovation og udvikling.
 • Det er mere stimulerende at arbejde med forskellige mennesker.
 • Det giver en bedre kultur, bedre kollegaer og bedre arbejdsmiljø. Og så øger det kreativiteten.
 • Mangfoldighed giver en mere dynamisk arbejdsplads.
 • Det udvikler mig som menneske, at man møder alle slags mennesker på jobbet.
 • Mangfoldighed og forskellighed giver bredere tanker.
 • Jeg bliver inspireret af at møde mennesker med et andet livssyn og en anden situation end min egen.
 • Det giver et mere spændende og dynamisk arbejdsmiljø, hvis der er stor spredning i mennesketyper.
 • Flere kompetencer fra medarbejdere med forskellige baggrunde er nøglen til kreativitet.
 • Det skal ikke kun være politisk korrekt at afslutte en jobannonce med den hule replik – det skal følges op af handling!
 • Fordi jeg grundlæggende værdsætter mangfoldighed og anderledes tænkende mennesker, og fordi jeg selv har overvejet at skifte køn.
 • Fordi vi er et land med en mangfoldig befolkning, og det bør en arbejdsplads også være.
 • Diversitet øger virksomhedens samlede kompetencer, indsigt og udsyn.
 • Social ansvarlighed fra arbejdspladsen giver den bedste bundlinje på lang sigt.

Blandt de 22 % der har oplevet, at deres arbejdsplads har optrådt ikke-inkluderende overfor dem, har vi spurgt ind til de konkrete oplevelser, og her kommer et udpluk:

 • Mine kolleger blev indkaldt til MUS (medarbejderudviklingssamtale), men jeg selv blev ikke, fordi jeg har en anden etnisk baggrund end dansk.
 • Jeg arbejdede i fleksjob og blev set ned på. Der gik lang tid inden jeg blev anerkendt.
 • Arbejdspladsen anlagde en grundlæggende mistro til mine kompetencer udelukkende på grund af mit køn.
 • Jeg blev frosset ude, fordi jeg var handicappet.
 • Jeg blev ignoreret, fordi jeg ikke var en festabe ligesom resten af afdelingen.
 • Det er vigtigt, at arbejdspladsen kan se muligheder i en medarbejder frem for begrænsninger. Jeg oplevede en arbejdsplads, der mest så på begrænsninger.
 • Er blevet vraget flere gange til stillinger som jeg var selvskreven til med begrundelsen, at man ønskede en yngre medarbejder.
 • Jeg har arbejdet i et miljø, hvor jeg ikke var komfortabel med at være åben om min homoseksualitet.
 • Jeg havde en forkert religion.
 • Jeg var seriøst overvægtig, og blev behandlet som skidt af mine kolleger.
 • Jeg kommer fra landet og fik job i København. Jeg blev mobbet ud, fordi jeg var fra provinsen.
 • På grund af min alder. Det er meget irriterende, at man bliver betragtet som uambitiøs og mindre innovativ, fordi man som kvinde har rundet de 50 år.
 • Som elev blev jeg tilsidesat og ikke inkluderet på samme måde som mine kolleger.
 • Mit udenlandske navn betød ofte intet svar på jobansøgninger. Det hjalp, da jeg uddybede, hvorfor jeg hedder sådan og fortalte, at jeg havde boet i Danmark hele mit liv.