En ny måling fra SFI viser, at små virksomheder i Danmark er parate til at ansætte og fastholde medarbejdere på særlige vilkår, men de mangler til gengæld viden og information om mulighederne.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har netop udgivet den årlige måling af virksomheders sociale engagement. Resultaterne viser, at små virksomheder ligger foran de store, når det kommer til at have ansatte på særlige vilkår (f.eks. fleksjob). Samtidig kan man se, at der ligger et stort, uudnyttet potentiale i de små virksomheder for at tage endnu mere socialt ansvar, og nøglen er mere og bedre information.

”Undersøgelsen tyder på, at der er et uudnyttet potentiale for socialt engagement i de små virksomheder, men det forudsætter, at de får et bedre kendskab til mulighederne i lovgivningen”, siger seniorforsker Helle Holt fra SFI.

Årets måling viser også, at en tredjedel af de ca. 2300 adspurgte virksomheder har en eller flere medarbejdere ansat på særlige vilkår. Det kan både være gamle medarbejdere, der fastholdes i jobbet på nye vilkår efter fx en langtidssygemelding, eller nye medarbejdere, der ansættes i fx fleksjob eller løntilskudsjob.

Se mere og bestil hele rapporten lige her.