Kvinder i bestyrelser er tæt forbundet med antallet af kvindelige ledere på de højeste niveauer. Det er derfra, der rekrutteres til bestyrelsesposterne. Desværre ser det sort ud på netop det område. Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at antallet af kvinder på bestyrelsesposter i perioden september 2011 til januar 2015, kun var steget fra 19,18 procent til 19,35 procent.

Kvinder gør bestyrelser mere effektive
Manglen på kvindelige ledere på de højeste niveauer og dermed også kvindelige bestyrelsesmedlemmer er indirekte et økonomisk tab for de danske virksomheder.

Sabina Nielsen, assistant professor på CBS, har lavet en undersøgelse om, hvordan en høj kvindeandel dæmper konfliktniveauet i bestyrelser. Hun fortæller:

”Kvinder bibringer forskellige perspektiver og værdier. De er med til at øge mangfoldigheden i bestyrelserne, hvilket er en fordel i forhold til strategiske beslutninger. For jo flere forskellige perspektiver og værdier, der bliver trukket frem, jo mere dybtgående bliver diskussionen og evalueringen af de forskellige alternativer – og dermed forbedres beslutningsprocessen.”

Den 1. april 2013 trådte en ny lovbestemmelse i kraft, som forpligter de største private virksomheder i Danmark, alle statslige virksomheder og alle institutioner uanset størrelse, til at redegøre for deres arbejde med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Det omfatter i alt 1.100 af de største virksomheder. Målet er, at virksomhederne årligt skal opstille måltal for, hvordan de vil øge antallet af kvinder på de øverste niveauer. Virksomhederne skal her redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede mål.

Nr. 63 i verden
Alligevel ligger Danmark nummer 63 i verden på FN -organisationens liste over landes andele af kvinder i lederstillinger. Danmark ligger for eksempel lavere end eksempelvis Rusland, Ghana og El Salvador. Helt specifikt sidder danske kvinder kun på 28,4 procent af toplederstillingerne, hvilket er færre end i stort set alle de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. De nyeste tal fra EU-kommissionen viser, at skævheden i de godt 600 største virksomheder i EU udjævnes i lande som Frankrig og Italien, som ligesom Norge har indført kvotesystemer.

Hvad er problemet så?
Harvard Business School udkom i 2014 med en rapport omkring kvinder og ledelse. En del af rapporten omhandler blandt andet de gisninger, som mænd og kvinder har, når det kommer til hvorfor kvinder har så svært ved, at få bestyrelsesposter.

Her er kvindernes forestillinger om hvorfor de mener, at kvinder har sværere ved at få bestyrelsesposter end mændene: 1) 21 procent siger, at de oplever ikke at blive hørt. 2) 20 procent oplever, at de ikke accepteres på lige fod med mændene og ikke opfattes som en del af gruppen, f.eks. forbigås de ved uformelle sammenkomster – såsom golf. 3) 20 procent føler, at de har sværere end mændene ved at blive opfattet som troværdige i bestyrelsesarbejdet. 4) 5 procent siger, at de møder stereotype forventninger til kvinders opførsel.

Følgende kommer de forhindringer, som mænd mener, at kvinder møder på deres vej til toppen: 1) 33 procent siger, at kvinderne har begrænset adgang til bestyrelser, fordi de ikke har samme accept i og adgang til ”old boys network”. 2) 28 procent af mændene mener, at kvinderne mangler erfaring og industrikendskab. 3) 22 procent af mændene peger på, at kvinder kæmper mod fordomme i bestyrelseslokalerne. Nogle mener, at kvinder, der agerer mere som mænd, klarer sig bedst. 4)14 procent af mændene oplever, at kvinder skal arbejde hårdere for at bevise deres værd.

Kvoter?
Spørgsmålet er altid, hvorvidt løsningen er at indføre kvoter i Danmark. Her viser en undersøgelse fra Dansk Statistik, at 68 procent. af danskerne ikke vil have kvoter ligesom i Norge. Det er især mændene, der med 74 procent svarer nej til kvoter. Blandt kvinderne er det 61 procent, der siger nej. Den tidligere nævnte undersøgelse af Sabina Nielsen, har også berørt emnet omkring kvoter. Hun mener, at kvoter ikke er vejen frem og at det kun vil skabe flere problemer, end det løser. Hun forklarer blandt andet, at den simple årsag til, at der ikke er flere kvinder i bestyrelser skyldes, at der ikke er nok kvinder med det relevante ledelsespotentiale, hvorfor poolen ikke er stor nok til at source fra. Hun afslutter interviewet med at sige:

”Vores forskning viser, at kvinder uden relevant ledelseserfaring og uddannelse ofte har meget lille indflydelse på bestyrelsesarbejdet og betragtes som B-medlemmer. Så hvis kvoter giver et indtryk af, at kvinderne udelukkende er med, fordi de skal opfylde et krav, i stedet for at det har noget med deres kvalifikationer og erfaringer at gøre, kan det faktisk skade de få kvinder, der har de nødvendige kvalifikationer og erfaringer både nu og fremover. Derfor er det vigtigere at give kvinder bedre muligheder for at udvikle deres ledelseskvalifikationer gennem forfremmelser til mellem- og toplederstillinger.”

Fakta:

· Knap halvdelen af de statslige institutioner har allerede en lige kønssammensætning i bestyrelsen
· 86 procent af de øvrige indberettende institutioner har opstillet et måltal
· Det gennemsnitlige måltal for kvinder i statslige bestyrelser er på 39,5 procent

 

Kilder:
Danmarks statistik 2014: Det offentlige har ambitiøse måltal for kvinder i bestyrelse
Djøfbladet 2010: Kvinder gør bestyrelser mere effektive
Ministeriet for børn, ligestilling og integration 2014: Det offentlige har ambitiøse måltal for kvinder i bestyrelser
Danmarks statistik 2015 Danskerne er imod kvoter for kvinder i bestyrelser
DR.dk marts 2015: Danmark har færre kvinder i topjob end Rusland og Ghana
Berlingske business 2014: Kvinders erfaringer undervurderes i bestyrelser