MangfoldighedsledelseBetalerSig
Mangfoldighedsledelse er i høj grad opstået som resultat af den øgede immigration, samt internationalisering og differentiering af arbejdsmarkedet. Det er nøglen til vækst på en stærkt konkurrencepræget, global markedsplads. Organisationer, der anerkender den globale markedsrelevans, skal kunne favne mangfoldighed – hvordan de ansatte tænker, handler og innoverer.

Virksomheder, med en stadig manglende forståelse af, at en mangfoldig medarbejdergruppe er en fordel og ikke en ulempe, har ikke forstået, hvad det at føre forretning i en national som global verden handler om. Dem som vælger at optage mangfoldighed proforma på deres arbejdspladser, uden at inkorporere det rent strategisk, taber i det lange løb. Mangfoldighed er nemlig ikke bare sammensætningen af medarbejdernes demografi, men kan hjælpe til en forbedring af økonomien i virksomheden. Man kan ikke købe mangfoldighed, og der skal derfor en aktiv indsats til, hvis mangfoldighed skal implementeres og give udbytte for virksomheden.

Hvorfor implementere mangfoldighedsledelse?
De forskelle, der er mellem mennesker, gør hver enkelt af os til unikke skabninger. Vi har derfor alle forskellige forudsætninger og dermed forskellige ting at bidrage med i en virksomhed. Mangfoldighed handler ikke kun handler om grupper som stikker i øjnene – altså de synlige som køn, alder, etnicitet og handicap. Samtlige medarbejdere bidrager med de usynlige forskelle som livssituation, uddannelse, kultur, personlighed og erfaringsbaggrund. Forstår man at skabe en arbejdsplads med en god arbejdskultur, som kan rumme og udnytte forskelligheden, skaber man en større arbejdsglæde.

Der er tre gode grunde til at implementere mangfoldighedsledelse. De handler alle om at fastholde konkurrenceevnen både nationalt og internationalt. Den første er, at Danmark de kommende år vil opleve en stigende mangel på arbejdskraft, især veluddannet arbejdskraft. Den anden er, at mangfoldighed tilfører virksomheden en pluralistisk tilgang til, hvordan arbejdsprocesser skal løses. Den tredje er, hvordan en mangfoldig medarbejdergruppe både afspejler leverandører og kunder. Alle tre grunde er med til at sikre en øget pengestrøm til virksomheden.

Et bredere rekrutteringsgrundlag
Mangel på arbejdskraft er i stigende grad blevet et vilkår, hvorfor det er afgørende at rekruttere bredere end hidtil. En stor gruppe af seniorer forlader snart arbejdsmarkedet, så der er brug for alle hænder til at overtage hvad den aldrende generation efterlader. Det er derfor ikke en særlig god ide, at være kræsen, hvis man vil sikre sig de mest kvalificerede ansatte i tide. Virksomheder er nødt til at tænke diversitet og åbne for andre typer medarbejdere end de sædvanligvis ville gøre. Virksomheden skal derfor være parat og i stand til at rumme en mindre homogen medarbejdergruppe. Gør man det, vil man også få adgang til en endnu større pool af talenter.

Danmark får i stigende grad brug for arbejdskraft fra udlandet, især veluddannet arbejdskraft. At have en god mangfoldighedspolitik på arbejdspladsen vil derfor være en klar force, når man skal tiltrække udenlandske ansatte. Der skal derfor opbygges et arbejdspladsmiljø, som kan udnytte de mange ressourcer i en medarbejderstab, der etnisk, socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt, erfaringsmæssigt og aldersmæssigt varierer. Jo mere kvalificeret arbejdskraft, desto bedre indtjening.

To hjerner, mange tanker
Hvert menneske har deres tilgang til, hvordan man løser opgaver, hvorfor mangfoldighed er et effektivt strategiværktøj for virksomheder, når det kommer til nytænkning. Personlige evner giver personlige løsninger.

En virksomhed, som forstår at gøre brug af mangfoldighedsledelse, kan, ved at skabe det rette arbejdsmiljø for de ansatte, være med til at fostre en kreativ kultur som ofte vil, hvis virksomheden tør give plads, medføre nytænkning.

Forudsætningerne for, at arbejdspladsen kan rumme og beriges af mangfoldige ressourcer, kræver en inkluderende kultur. En mangfoldig arbejdsplads, hvor man som person føler sig udfordret, respekteret og tryg i selskab med kollegaer, er en arbejdsplads, hvor den ansatte vil og kan give sit maksimale. Hvis hver enkelt ansat anses som et individ med de særlige unikke kompetencer, de besidder, kan ledelsen med fordel opbygge en bred vifte af forskellige ressourcer, som kan være med til kontinuerligt at forny den løsningsorienterede tankegang i virksomheden. Dette vil medføre en pluralistisk tilgang til, hvordan problemstillinger skal løses, altså jo flere øjne på samme problemstilling, jo bedre bliver slutproduktet. En sammensat personalegruppe kan altså være vejen frem til nytænkning, dvs. en øget innovation, og dermed en øget indtjening.

Et godt eksempel i denne sammenhæng er Google, som om muligt formår, at skabe et miljø hvor kreativitet kan blomstre.

At kunne spejle sin omverden
En mangfoldig arbejdssammensætning på arbejdspladsen vil per automatik også afspejle befolkningssammensætningen, hvilket vil sige kundegrundlaget, samt potentielle samarbejdspartnere. Tag eksempelvis Sonja Vranic fra Increase A/S som er en af vores frontløbere. Hun kommer selv fra Serbien, men taler derudover syv forskellige sprog. I en periode arbejdede hun i en virksomhed som importerede produkter fra Asien. Sonja varetog det kinesiske marked. Hun fortæller selv, hvordan det, at hun kunne kinesisk, knyttede hende og kunden tættere sammen i og med, der skabtes et fællesskab, fordi hun kendte til kinesisk sprog og kultur. Virksomheden ansatte bevidst mennesker med samme kvalifikationer som Sonja, fordi de kunne mærke en forskel i indtjeningen, når kunderne følte en relation til den ansatte.

At afspejle befolkningssammensætningen kræver altså en kultur som understøtter, at arbejdspladsen rummer forskellighed, og at man rekrutterer en mangfoldig gruppe af ansatte. Virksomheden skal endvidere forstå at skabe et miljø, hvor de ansatte kan arbejde under trygge forhold for at kunne bidrage med deres viden til et større fællesskab. Sidst, men ikke mindst er det afgørende at afspejle kundegruppens baggrund og kultur, for så er der større chance for, at virksomheden har en meget bedre forståelse af målgruppens behov. Dermed vil den kunne vinkle deres service eller salgsvare der imod. Mangfoldighedsledelse betaler sig altså på bundlinjen.

Skrevet af Kikki Nellemann Lauritzen 2015, Jobindex A/S