Mange virksomheder ønsker at rekruttere mangfoldigt for at sikre en bred sammensætning af medarbejdere. Men hvordan adresserer man mangfoldigheden i en jobannonce, så man sikrer et bredt ansøgerfelt af de bedste talenter?

Mangfoldig rekruttering  starter i jobannoncen

En af de mest anvendte metoder i dag er, at afslutte jobannoncen med en sætning som ”vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold”.

Ovenstående eksempel er et fornuftigt udgangspunkt, og det indikerer, at man som virksomhed forholder sig til ligestilling og måske har en personalepolitik der skal forhindre diskrimination og forskelsbehandling. Omvendt, så får sætningen også nogle utilsigtede bivirkninger. Har virksomheden ikke plads til en medarbejder med et handicap? Eller en homoseksuel? Ved at inkludere visse grupper, kommer man samtidig til at ekskludere andre. Og hvis man virkelig vil opremse alle, så bliver det en meget lang sætning.

Sætningen forklarer heller ikke, hvad der ligger bag. Den kommer let til at lyde som en kliché, eller som noget man skriver for at efterkomme et lovkrav.

Nogle virksomheder vælger at indlede sætningen med ”Vi ser mangfoldighed som en styrke”, hvorefter man opfordrer alle til at søge jobbet. Det er allerede bedre, fordi man dermed fortæller, hvorfor man ønsker at rekruttere bredt. Stadig skal man dog være opmærksom på, at det lyder meget standardiseret og upersonligt, og ofte er det i øvrigt en af de absolut sidste sætninger i et jobopslag, der typisk står med kursiv under informationerne om hvortil man skal sende sin ansøgning.

Det er vigtigt at slå fast, at metoderne ovenfor ikke er forkerte. Man sender et fint signal om, at man er en inkluderende arbejdsplads, og man adresserer mangfoldigheden. Det er positivt.

Men ønsker man som virksomhed oprigtigt at rekruttere mangfoldigt, fordi man ser en stor værdi og et kæmpe potentiale i forskelligheder, så skal mangfoldigheden integreres bedre i jobopslaget, og det skal ikke gemmes bort som en fodnote helt dernede, hvor kandidater i de fleste tilfælde allerede har besluttet, om jobbet skal søges eller ej. I det følgende giver vi dig nogle konkrete råd og idéer til, hvordan mangfoldighed enkelt kan indarbejdes i jobannoncen.

LÆS MERE OM VORES MANGFOLDIGE VIRKSOMHED
Alle der har prøvet at forfatte jobannoncer ved, at begrænsningens kunst er svær. Tit har man en masse godt at fortælle om virksomheden, som ender med at må vige pladsen for jobbeskrivelse og krav til kandidatens kompetencer og erfaring. Har I et afsnit på jeres egen hjemmeside der handler om mangfoldighed, rummelighed og medarbejderkultur? Hvis ja, hvorfor så ikke linke direkte ind til den i jobopslaget?

”Vi er en virksomhed med plads til forskelligheder, der ser mangfoldighed som en vigtig ressource. Læs mere om vores mangfoldige arbejdsplads her”.

LAV STANDARDEN OM
Kan man formulere mangfoldigheden anderledes end den standardiserede sætning vi omtalte i indledningen, så er det en hurtig og enkel måde at sikre, at den vækker mere opmærksomhed hos modtageren.

”I DSB ønsker vi at afspejle det samfund, vi er en del af. Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste – ikke dit efternavn, køn eller alder.”

VIS DET
Mange jobannoncer har et billede øverst, der enten er for upersonligt og ikke afspejler virksomheden eller i bedste fald er et foto fra virksomheden, der ikke afslører ret meget om hverken kulturen eller medarbejdersammensætningen.

”Hos StepStone ved vi, at forskelle gør forskel, og vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle skal kunne være sig selv. Uanset hvem du er, så handler det nemlig om dit talent”.

Udnyt muligheden for at vise jeres arbejdsplads frem. Brug de medarbejdere I har, tag jeres eget gruppebillede, vis noget der rent faktisk gør, at kandidater kan visualisere jer som arbejdsplads. Og hvorfor ikke lade en mangfoldig medarbejderstab være billedet i jobannoncen?

Flere og flere virksomheder begynder også at se mulighederne i at lave videoportrætter, og det er samtidig en enestående mulighed for at vise mangfoldigheden hos jer. Og så kan videoklip rent faktisk lægges direkte ind i jeres online stillingsopslag hos StepStone, så kandidaterne bare behøver trykke på ’play’.

”Som en rummelig og mangfoldig virksomhed er det vigtigt for os, at du som person er både fordomsfri og imødekommende overfor såvel kolleger som kunder”.

KRÆV DET
Hvorfor ikke forvente af en ny medarbejder, at vedkommende er fri for fordomme og kan arbejde godt sammen med mange forskellige mennesker? Det fortæller jo samtidig, at rummelighed og inklusion er vigtigt for jer. Ofte opremser jobannoncer, at en ny medarbejder skal være fleksibel, selvstændig, kvalitetsbevidst, arbejdsom, loyal og en masse andre ting, som de fleste af os alligevel altid synes vi er. Skær ned på de floskler, som alle kan svare ja til, og prøv i stedet at forvente, at jeres kommende medarbejder kan fungere godt med mange forskellige kolleger.

FORKLAR DET
Både for virksomheder og for kandidater er ’mangfoldighed’ et begreb, som kan være en smule flyvsk. Du kan trække tingene helt ned på jorden ved at eksemplificere og forklare, hvad det er, I gør. Benyt en linje eller to i det afsnit der alligevel handler om virksomheden som arbejdsplads.

”En stor del af vores succes er bygget på respekt for hinanden. Internt arbejder vi aktivt for at sikre lige muligheder for alle, ogvi betragter mangfoldighed som en stor styrke. Det viser vi også gerne udadtil, når vi årligt går med i Copenhagen Pride, ligesom vi i 2010 vandt MIA-prisen for vores arbejde med blandt andet en helt ny mentorordning for nydanskere”.

Artiklen er lånt fra stepstone.dk