Globaliseringen har skabt et større behov for arbejdskraft fra udlandet i de danske virksomheder. Det skyldes, at der er behov for de dygtigste mennesker indenfor de gældende fag. Virksomheder skal nemlig kunne konkurrere på det internationale marked, og det er derfor vigtigt at være i stand til at håndtere mødet mellem forskellige kulturer på de arbejdspladser.

Kulturer mødes på arbejdspladsenMultikulturel virksomhedsledelse
Fordelen ved en multikulturel virksomhedssammensætning er, når kulturmødet fungerer. Er man i stand til at lede en multikulturel organisation, vil danske ledere og medarbejdere også blive mere effektive. Det skyldes, at samarbejdet mellem de danske og udenlandske medarbejdere og ledere ofte skaber nytænkning. En mangfoldig arbejdsgruppe ser nemlig gerne på tingene fra andre vinkler end ansatte i virksomheder som kun har danskere ansat. Sammen kan en mangfoldig gruppe ofte sprænge de eksisterende rammer indenfor nytænkning.

På trods af at der undervises i mangfoldighedsledelse på de længere videregående uddannelser, er selve det at kunne lede flere kulturer ikke noget, som en leder kan uddannes til – det er learning by doing. Der undervises ofte i ledelsesværktøjer som tager udgangspunkt i enten danske eller amerikanske ledelsesmodeller. De er bare ikke dækkende, hvis man skal lede en multikulturel organisation. Det kan derfor komplicere situationer, hvis ledelsen ikke besidder de rette værktøjer, når en mangfoldig personalegruppe skal motiveres og guides. Mangler ledelsen de redskaber, kan det gøre, at kulturmødet nogle gange kan gå decideret galt og dermed skabe konflikter mellem ledelse og ansat samt ansatte imellem.

Integration eller kulturmøde
Når man snakker om mangfoldighed, er det vigtigt at forstå, at det der skal foregå blandt de ansatte i virksomheden ikke er integration, men et kulturmøde.

I det danske samfund har man meget fokus på integration set i forhold til, hvordan udlændinge skal integreres. Det er her afgørende, at man ikke har samme holdning omkring sine udenlandske ansatte i en multikulturel virksomhed. Integration handler om, at minoriteten skal tilpasses majoriteten, og det er ikke, hvad et kulturmøde handler om. Et kulturmøde er en gensidig proces, hvor fokus ligger på, hvad man kan producere sammen frem for hvad man har af etnisk baggrund. Det er vigtigt, at de udenlandske ansatte netop ikke integreres, for virksomheden har brug for deres forskellighed.

Kulturelle fejlfortolkninger
En årsag til, at det kan være svært at opnå et succesfuldt arbejdsmiljø i en multikulturel virksomhed er, at kulturforskelle kan skabe fejltolkninger af hinandens adfærd. Derfor kan der opstå misforståelser, når det kommer til samarbejdsproblemer. For eksempel kan medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde have anderledes eller direkte modstridende værdisæt. De kan derfor opleve, at andre ikke respekterer deres normer og værdier. Opfattelsen om hinandens kulturer kan derfor have en tendens til at blive udfordret. Når episoden opstår, skyldes det gerne uvidenhed om hinandens synspunkter og de regler, man spiller efter. Her kan vi eksempelvis tage Asmaa Abdol-Hamid* som ikke ville give hånd til mænd, men i stedet tog sig til brystet. Det gør man i hendes kultur. Det skabte derimod medieomtale, fordi det ansås som kvindeundertrykkende, at hun ikke gav hånd.

Forudindtagethed eller frygten for det, vi ikke forstår
Anderledes adfærd kan ofte skabe konflikter mellem personer med forskellig kulturel baggrund. Det skyldes mange gange, at man ikke spiller efter de samme regler, som bliver indkodet i os fra barnsben. Når konflikten opstår, skyldes det gerne en uvidenhed omkring hinandens synspunkter og en mangel på fælles regelsæt. Situationer kan misforstås, fejlfortolkes og tillægges en hel anden betydning, end den oprindelig skulle.

Kulturelle forskelle er derfor ofte retfærdiggørende for forklaringer på, hvorfor konflikter opstår. De virkelige årsager kan meget ofte være forudindtagethed (’han er sådan og sådan’). Her er et oplagt eksempel igen muslimer. Som tidligere nævnt foregår der en kontinuerlig debat omkring muslimer og manglende integration i Danmark, som skiller vandene. Har man for eksempel en muslimsk kollega, som beder på arbejdet, kan det være svært, at håndtere for nogle af dennes kollegaer. Det kan til dels være fordi det generelt er fremmed at bede på danske arbejdspladser, til dels skal man også huske, at denne muslim vælger at bruge sin pause væk fra sine kollegaer. Resultatet kan blive, at de ikke kommer til at kende den muslimske kollega særligt godt, hvilket kan skabe en forudindtagethed om hvordan han er som person. Dette kan i værste fald, resultere i samarbejdsproblemer.

Kulturforskelle kan naturligvis bidrage til, at konflikter og samarbejdsproblemer finder sted, men de er i sig selv ikke årsagen til konflikten. Det kræver derfor en leder som formår at skabe et multikulturelt arbejdsmiljø med en gensidig forståelse for hinandens forskelle.

Skrevet af Kikki Nellemann Lauritzen 2015, Jobindex A/S


* Asmaa Riyad Abdol-Hamid er en dansk-palæstinensisk socialrådgiver og samfundsdebattør, der har fået en del pressebevågenhed i forbindelse med at hun som troende muslim stillede op som folketingskandidat for Enhedslisten i 2007. Hun blev kendt for at bære tørklæde og ikke at ville give hånd til mænd, hvilket skabte debat.