Efter en vellykket jobsamtale skal du sætte dig ind i en ny arbejdskultur på din nye arbejdsplads. Der kan være store forskelle på arbejdsgang, påklædning, fremtoning og omgangstone med chefen på danske arbejdspladser. Dette afhænger både af afdeling, branche m.m. Der eksisterer også uskrevne regler, som kan være svære at gennemskue. Derfor kan det være en god idé at gøre en aktiv indsats for at forstå den pågældende arbejdsplads.

Der er dog nogle forhold som gælder for danske arbejdspladser mere generelt. Når du får et job på en dansk arbejdsplads, kan du blandt andet være opmærksom på:

Uskrevne regler:
Derfor kan du som ny medarbejder spørge ind til de forskellige procedurer og arbejdsgange. De uskrevne regler kan forekomme på det helt lavpraktiske niveau for eksempel hvornår man holder pauser til ledelses niveau, som er svært umiddelbart at afkode

Den uformelle ledelse:
Der eksisterer generelt en uformel og afslappet omgangstone mellem leder og medarbejder. For eksempel er man oftest på fornavn med sin leder. Der er dog stadig tale om en relation, hvor lederen bestemmer, men denne relation er ikke altid særlig synlig. Derfor kan du som ny medarbejder bede en kollega eller lederen selv om at fortælle mere præcist hvem der har ledelsen og hvornår.

De sociale arrangementer og andre uformelle aktiviteter:
I Danmark er der ikke skik for, at man besøger sine kollegaer derhjemme, eller laver andre private aftaler med sine kollegaer, hvilket man gør i mange andre lande. Det er derfor via de sociale arrangementer at man lærer hinanden at kende, gør ting sammen og hygger. Disse arrangementer bliver arrangeret af kollegaer for kollegaer og er en måde at bevare det gode kollegaskab på.

Derudover er der mere konkrete ting du kan være opmærksom på, som kan støtte dig i den nye hverdag på en dansk arbejdsplads.

Arbejdsfordelingen; at kunne arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre:
Det vil blive forventet, at du kan veksle mellem de to former – der skal løses opgaver i teams samtidig med, at du skal have styr på dine egne opgaver og deadlines. Hvis du selv er i gang med en opgave og har løst det inden dagen er omme, er der ikke nogle der henvender sig for at give dig en ny. Du skal derfor selv finde på noget nyt at lave, eller gøre en leder opmærksom på det.

Sproget:
Engelsk og tysk kan ofte være brugbare i opstartsperioden og enkelte virksomheder veksler mellem flere sprog. Ikke desto mindre er arbejdssproget stort set alle steder dansk, og det forventes oftest at man taler dansk når man er blandt sine kollegaer. Undersøg om det er muligt på din arbejdsplads at få sprogtræning med fokus på de fagudtryk som er relevante for dig og dine opgaver.

Punktlighed:
Det forekommer måske som en selvfølge, men danskere er generelt utroligt punktlige. Så selv hvis man kun kommer en smule for sent kan det give et indtryk af at man er doven eller ustruktureret.

Gør dine forskelle til fordele!
Din udenlandske baggrund er altså en kæmpe fordel, hvis du sørger for at synliggøre forskellene og viser hvordan de kan være en fordel for arbejdspladsen, og at du stadig kan fungere både socialt og fagligt i en dansk sammenhæng. Der vil på arbejdspladsen kunne opstå misforståelser, hvilket er meget normalt i en kulturmødesammenhæng, men vær ikke bange for at spørge. Spørg hvis du er i tvivl og forklar om dig selv, så misforståelser forebygges.

For mere information læs her

Skrevet af Foreningen Nydansker 2015