En ny undersøgelse fra HK viser, at aldersdiskrimination stadig forekommer, når virksomheder skal ansætte nye medarbejdere. HK’s medlemmer over 50 kommer ikke nær så ofte til jobsamtale som de yngre.

Jobsøgende over 50 oplever oftere at blive frasorteret af arbejdsgivere og ikke indkaldt til samtale, end tilfældet er for de yngre ledige. Det viser en undersøgelse foretaget af HK blandt deres ledige medlemmer.

Selv om der ikke er nogen forskel på mængden af jobansøgninger i de forskellige aldersgrupper, så er der markant forskel på, hvor mange jobsamtaler det munder ud i for de forskellige aldersgrupper. 2 ud af 3 i aldersgruppen 20 – 49 har været til en eller flere jobsamtaler i løbet af de seneste 12 måneder, mens kun omkring halvdelen af de +50-årige har været til samtale, og i aldersgruppen +60 er det bare hver tredje, som er blevet indkaldt til et jobinterview i det seneste år.

“Der sker en helt urimelig og uacceptabel behandling af jobsøgere over 50. Desværre er det jo ikke nyt, at ældre ledige har sværere ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet igen, hvis de først mister jobbet”, siger Mette Kindberg, næstformand i HK, der samtidig opfordrer regeringen til at kigge dybt i værktøjskassen og imødekomme problematikken genne blandt andet forlængelse af dagpengeretten.